Training

Voor een optimale doorstroming, adequate bedrijfsvoering en effectief gebruik is het van belang dat uw medewerkers weten hoe zij met uw systeem moeten werken. Van Beek Zakelijke Software geeft training op locatie en hulp bij specifieke vraagstukken en ontwikkelingen.